1‐20 / 89
Intel Celeron G3900 - 2.8 GHz - 2

Intel Intel Celeron G3900 - 2.8 GHz - 2

Intel Celeron G3900 - 2.8 GHz - 2 cœurs - 2 fils - 2 Mo cache - LGA1151 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 3534428
65.00CHF
Intel Celeron G1850 - 2.9 GHz - 2 cœurs

Intel Intel Celeron G1850 - 2.9 GHz - 2 cœurs

Intel Celeron G1850 - 2.9 GHz - 2 cœurs - 2 fils - 2 Mo cache - LGA1150 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 1357288
71.00CHF
Intel Pentium G4400 - 3.3 GHz - 2

Intel Intel Pentium G4400 - 3.3 GHz - 2

Intel Pentium G4400 - 3.3 GHz - 2 cœurs - 2 fils - 3 Mo cache - LGA1151 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 1357867
73.00CHF
Intel CPU Pentium G4560 3.5 GHz

Intel Intel CPU Pentium G4560 3.5 GHz

PENTIUM DUAL CORE G4560 3.5GHZ SKT1151 3MB CACHE BOXED IN PENT
Quantité
Distributor Product ID 1358331
73.00CHF
Intel Celeron G3920 - 2.9 GHz - 2

Intel Intel Celeron G3920 - 2.9 GHz - 2

Intel Celeron G3920 - 2.9 GHz - 2 cœurs - 2 fils - 2 Mo cache - LGA1151 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 1357960
77.00CHF
Intel Pentium G4500 - 3.5 GHz - 2

Intel Intel Pentium G4500 - 3.5 GHz - 2

Intel Pentium G4500 - 3.5 GHz - 2 cœurs - 2 fils - 3 Mo cache - LGA1151 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 1357873
84.00CHF
Intel Pentium G3258 - 3.2 GHz - 2 cœurs

Intel Intel Pentium G3258 - 3.2 GHz - 2 cœurs

Intel Pentium G3258 - 3.2 GHz - 2 cœurs - 2 fils - 3 Mo cache - LGA1150 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 1357353
97.00CHF
Intel Pentium G4520 - 3.6 GHz - 2

Intel Intel Pentium G4520 - 3.6 GHz - 2

Intel Pentium G4520 - 3.6 GHz - 2 cœurs - 2 fils - 3 Mo cache - LGA1151 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 470058
102.00CHF
Intel CPU Pentium G4600 3.6 GHz

Intel Intel CPU Pentium G4600 3.6 GHz

PENTIUM DUAL CORE G4600 3.6GHZ SKT1151 3MB CACHE BOXED IN PENT
Quantité
Distributor Product ID 1358332
108.00CHF
Intel Pentium G3450 - 3.4 GHz - 2 cœurs

Intel Intel Pentium G3450 - 3.4 GHz - 2 cœurs

Intel Pentium G3450 - 3.4 GHz - 2 cœurs - 2 fils - 3 Mo cache - LGA1150 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 294262
108.00CHF
Intel Pentium G3440 - 3.3 GHz - 2 cœurs

Intel Intel Pentium G3440 - 3.3 GHz - 2 cœurs

Intel Pentium G3440 - 3.3 GHz - 2 cœurs - 2 fils - 3 Mo cache - LGA1150 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 1357285
108.00CHF
Intel Pentium G3460 - 3.5 GHz - 2

Intel Intel Pentium G3460 - 3.5 GHz - 2

Intel Pentium G3460 - 3.5 GHz - 2 cœurs - 2 fils - 3 Mo cache - LGA1150 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 3172329
113.00CHF
Intel CPU Pentium G4620 3.7 GHz

Intel Intel CPU Pentium G4620 3.7 GHz

PENTIUM DUAL CORE G4620 3.7GHZ SKT1151 3MB CACHE BOXED IN PENT
Quantité
Distributor Product ID 509550
121.00CHF
Intel

Intel Intel

Intel Core i3 4170 - 3.7 GHz - 2 cœurs - 4 filetages - 3 Mo cache - LGA1150 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 365099
136.00CHF
Intel Core i3 7100 3.9 GHz

Intel Intel Core i3 7100 3.9 GHz

CORE I3-7100 3.90GHZ SKT1151 3MB CACHE BOXED IN CI3-G7
Quantité
Distributor Product ID 509219
140.00CHF
Intel Core i3 4160 - 3.6 GHz - 2

Intel Intel Core i3 4160 - 3.6 GHz - 2

Intel Core i3 4160 - 3.6 GHz - 2 cœurs - 4 filetages - 3 Mo cache - LGA1150 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 316368
142.00CHF
Intel Core i3 6100T - 3.2 GHz - 2

Intel Intel Core i3 6100T - 3.2 GHz - 2

Intel Core i3 6100T - 3.2 GHz - 2 cœurs - 4 filetages - 3 Mo cache - LGA1151 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 1357868
146.00CHF
Intel Core i3 6100 - 3.7 GHz - 2

Intel Intel Core i3 6100 - 3.7 GHz - 2

Intel Core i3 6100 - 3.7 GHz - 2 cœurs - 4 filetages - 3 Mo cache - LGA1151 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 423091
146.00CHF
Intel CPU Core i3-7300 4.0 GHz
Quantité
Distributor Product ID 1358335
176.00CHF
Intel Core i3 4360 - 3.7 GHz - 2

Intel Intel Core i3 4360 - 3.7 GHz - 2

Intel Core i3 4360 - 3.7 GHz - 2 cœurs - 4 filetages - 4 Mo cache - LGA1150 Socket - Box
Quantité
Distributor Product ID 1357287
179.00CHF
Voir de 1à 20 (sur 89 produits)